Home
ਘਰ
Diwan Information
ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Gyani Kuldeep Singh
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
Langar Seva
ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ
Nanakshahi Calendar 
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ
Archives
ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Special Coverage
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ
Punjabi Class
ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ
Photos
ਤਸਵੀਰਾਂ
News
ਨਿਊਜ਼ 
Audio
ਆਡੀੳ
Video
ਵੀਡੀੳ
Contact Us
ਸੰਪਰਕ
Stay Connected
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ

Sadh Sangat is humbly requested to donate generously to help the Gurdwara Sahib Financially. We very much thank you for your ongoing support to your Gurdwara Sahib.


Sikhism

Introduction 
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ
Guru Sahiban
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ
Mool Mantar
ਮੂਲ ਮੰਤਰ
Jap Ji Sahib
ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ
Rehras Sahib
ਰਹਰਾਸਿ ਸਾਹਿਬ
Sri Guru Granth Sahib
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
Aasa Ki War
ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ
Nanakshahi Calendar 
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ
Barah Maha
ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ
Sikh History
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ
Learn Punjabi
ਆੳ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ  

External Websites

Guru Granth Sahib Academy  
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ
Guru Manyo Granth
ਗੁਰੂ ਮਾਨੀੳ ਗ੍ਰੰਥ

Khalsa News
 
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼

Singh Sabha International Canada
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਨੇਡਾ

Sikh News

ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼
Blog: by Prof. Darshan Singh Khalsa
ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਬਲਾਗ)
Prof. Darshan Singh Khalsa - Facebook Fan Page
ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ)
Wake UP Khalsa
ਵੇਕਅੱਪ ਖਾਲਸਾ
Singh Sabha USA
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਯੂ. ਐਸ. ਏ.
Tiger Jatha UK videos
ਟਾਈਗਰ ਜਥਾ ਯੁ.ਕੇ.
Gurmat Gyan Missionary College
ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ
Ek Tuhi
ਏਕ ਤੂਹੀ

 

Shabad Kirtan
Gyani Kuldeep Singh
Audio Recordings
ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਆਡੀੳ)


International Movement
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟA Great Honor.
Prof. Darshan Singh Khalsa
more info.
ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ:
ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ
ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ


Introduction to Sikhism ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ

Sikhism ਸਿੱਖ ਧਰਮSikhism

Sikhism is one of the youngest religions in the world. There are about 25 million Sikhs Worldwide, including roughly 700,000 in the United States. Sikhism is the way of life for all times & its tenets center on the absolute.

The Sikh religion was revealed as a unique faith in the 16th century. The belief in one God & the universality of mankind was inducted into a society when rituals & superstitions were synonymous to religions. In times when gender & caste bias were prevalent, Sikhism spread the message of equality. Men & women were treated as equals allowing them to share the same opportunities in society. Hence Love replaced the language of fear, which was the basis of superstition, blind rituals, and discrimination based on caste, race, gender, and/or ethnicity.

The Sikh philosophy is revealed in the Guru Granth Sahib, a compilation of Sikh Holy Scriptures, which was completed 1604. It is the eternal Guru or Teacher of the Sikhs. Its 1430 pages contain contemporaneous compositions of 6 Sikh Gurus as well as verses revealed by saints & sages of many religions. It is written in a poetic style, which uses rhythms, symbolism & metaphors to engage the heart, body, and soul of the faithful.
 

Basics Sikh Beliefs

Sikhs believe in one supreme timeless entity, without gender, unborn, undying, omnipresent, and within everything and everyone. The Sikhs follow the teachings of the ten Sikh Gurus, from Guru Nanak Dev Ji to Guru Gobind Singh Ji, and the Guru Granth Sahib Ji , which is the Sikhs’ enteral teacher & guide. Sikhs practice 3 basic rules:

• Naam Japo (Meditate)
• Kirt Karo ( Earn an honest living)
• Vand Cchako (Share with others)

A Sikh is a disciple of the Guru. A Guru is an exalted master who shows the way to the enlightenment and union with God. A Sikh submits to the Will of God & seeks the company of the enlightened to help him remain True to the teachings of this Guru. A Sikh contemplates on the eternal soul of God through Gurbani (Guru’s Word) and sings verses from Guru Granth Sahib (Sikh Holy Scriptures) in praise of God.

The Gurus encouraged Sikhs to become fully integrated in the communities in which they live, while not forgetting their spiritual path. Sikhs are encouraged to serve the community at large & to earn an honest living, while sharing their earning with the less fortunate.

Langar- Community Kitchen

Guru Nanak Dev Ji (1469-1538), the 1st Sikh Guru started the concept of ‘Langar’ or community kitchen. Guru Amardas Ji, the 3rd Sikh Guru, institutionalized this concept of sharing and caring. It is a process where Sikhs share their honest earning to provide food for everyone- rich & poor, high & low, brining all under one umbrella of equality. This is an important and integral part of a Gurdwara (Sikh place of worship)

Sikh way of life

A Sikh maintains long unshorn hair (Kesh) as an act of commitment & an acceptance of God’s Will. Siksh wear a Dastaar (Turban) as a Crown-a gift from their Guru, signifying Sovereignty. An initiated Sikh, after taking Amrit, is required to wear the following 5 Kakaar (articles of faith):

1. Kesh (unshorn Hair)
2. Kanga (Comb to keep hair groomed and tangle free)
3. Kara (Iron bangle reminding one of the unbroken circle of Truth)
4. Kachhera (Under-pants for practicing self-control & chastity)
5. Kirpan (sword for upholding dignity & freedom from oppression)


Introduction ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
Please view the following Powerpoint Presentation "An Introduction to Sikhism"

 

Guru Sahiban (IK JOT) ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ

* ਇਕਾ ਬਾਣੀ ਇਕੁ ਗੁਰੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥
Patshahi 1st, Sri Guru Nanak Dev Ji
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
Patshahi 2nd, Sri Guru Angad Dev Ji
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
Patshahi 3st, Sri Guru Amar Das Ji
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੩ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ
Patshahi 4th, Sri Guru Ram Das Ji
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ
Patshahi 5th, Sri Guru Arjun Dev Ji
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
Patshahi 6th, Sri Guru Har Gobind Ji
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ
Patshahi 7th, Sri Guru Har Rai Ji
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੭ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ
Patshahi 8th, Sri Guru Har Krishan Ji
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ
Patshahi 9th, Sri Guru Teg Bahadur Ji
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੯ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
Patshahi 10th, Sri Guru Gobind Singh Ji
ਪਾਤਿਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਸਬ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨੀੳ ਗ੍ਰੰਥ
Sri Guru Granth Sahib Ji
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
 

Information Tables (Guru Sahiban) ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ (ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ)
The Gurus Were

Guruship Table


Five Pure Ones ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ
Bhai Daya Singh Ji
ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ
 
Bhai Dharam Singh Ji
ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ
Bhai Himmat Singh Ji
ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
Bhai Mohkam Singh Ji
ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ
Bhai Sahib Singh Ji
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ

Four Sahibzadas ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
Sahibzada Baba Ajit Singh Ji
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
Sahibzada Baba Jujhar Singh Ji
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
Sahibzada Baba Zorawar Singh Ji
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
Sahibzada Baba Fateh Singh Ji
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ

Nitnem ਨਿਤਨੇਮ
Japji Sahib
ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ
Rehras Sahib
ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ
Kirtan Sohila
ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ

Five Kakars (K's)
Kesh - uncut hair which symbolises spiritual power
ਕੇਸ਼
Kanga - comb which represents cleanliness
ਕੰਘਾ
Kirpan - sword which is symbol of respect and justice
ਕਿਰਪਾਨ
Kara - steel bangle
ਕੜਾ
Kachera - shorts symbol of modesty
ਕਛਹਿਰਾ

Five Takhat ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ
Sri Akal Takhat Sahib Ji (Amritsar, Punjab)
Note: Sri Akal Takhat Sahib is the one and only one Takhat created by 6th Patshahi Sri Guru Hargobind Ji.
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
Takhat Sri Kesgarh Sahib Ji (Anandpur, Punjab)
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ (ਅਨੰਦਪੁਰ)
Takhat Sri Damdama Sahib Ji (Bathinda, Punjab)
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬ੍ਹੋ)
Takhat Sri Hazur Sahib Ji (Maharashtra)
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ (ਨੰਦੇੜ)
Takhat Sri Patna Sahib Ji (Patna)
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ (ਪਟਨਾ)

What/Who is a Sikh

Sikh, person who faithfuly believes in:
One Immortal Being,
Guru Sahiban Ji, Sri Guru Nanak Dev Ji to Sri Guru Gobind Singh Ji
Sri Guru Granth Sahib Ji,
The utterances and teachings of Sri Guru Granth Sahib Ji. and
Khande di Pahul bequeathed by the tenth Guru, and who does not owe allegiance to any other religion.

ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਕ), ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ।


Last Name of a Sikh ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਮ
Man: Singh (a lion)
ਸਿੰਘ
Woman: Kaur (princess)
ਕੌਰ

Other Facts and Stats on Sikhism
name
From Punjabi sikh, "learner" or "disciple"

founded
c. 1500 in India

founder
Sri Guru Nanak Dev Ji (1469-1539)

adherents

23 million

main location

Punjab region of India

original language

Punjabi

sacred text

Adi Granth (Sri Guru Granth Sahib Ji)

spiritual leaders

Granthi Sahib Ji, Giani Ji, Gyani Ji

house of worship

Temple, Gurdwara Sahib

theism

monotheism

ultimate reality

God (Ik Onkar, Nam)

purpose of life

Overcome the self, align life with will of God.

afterlife

Reincarnation until resolve karma and merge with God.

major holidays

Vaisakhi Day
Birthday of Guru Nanak
Birthday of Guru Gobind Singh

five cardinal vices

1. lust
2. anger
3. greed
4. worldly attachment
5. pride

Sikh History ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ

Please click here to enter or Please visit Sikh History from left menu

Concept of Gurdwara ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ

Concept of Gurdwara Sahib
Tiger Jatha UK conversation with Prof. Gurbachan Singh

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀੳ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਟਾਈਗਰ ਜਥਾ ਯੁ.ਕੇ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ
Golden Temple ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

REVEALED: THE GOLDEN TEMPLE
Sewa ਸੇਵਾ

ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ ॥ ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪਰਾਪਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥
One who performs selfless service, without thought of reward, shall attain his Lord and Master. (SSGS p. 286)

ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਸੇਵ ਕਮਾਣੀਆ ॥
You shall find peace, doing seva (SSGS p. 25)

ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥
Center your awareness on seva and focus your consciousness on the Word of the Shabad. (SSGS p. 110)

ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਭਜੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰਮਤਿ ॥
Do seva, follow the Guru’s Teachings, and vibrate on the Lord’s Name, Har, Har. (SSGS p. 176)

ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ॥ ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ ॥
In the midst of this world, do seva, and you shall be given a place of honor in the Court of the Lord. (SSGS p. 26)Please Join Sikh Sangat of Virginia for Weekly Kirtan Diwans
Click here for more information 


ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਅਕਥੁ ਅਗੋਚਰੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ॥ ਰਹਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ ॥੪॥੩॥
ਧੰਨ-ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ (ਅੰਕ ੭੨੪)

O God, You are all-powerful, inexpressible and imperceptible; my soul and body are Your capital.
By Your Mercy, may I find peace; this is Nanak's lasting prayer. ||4||3||

Dhan Dhan Sri Guru Granth Sahib Ji (724)

Gurdwara Sahib Sikh Sangat of Virginia | Central Sikh Mission of America (C.S.M.A.)
3901 Centerview Drive, Suite D, Chantilly, Virginia 20151 (USA)
Gurdwara Sahib is open 7 days a Week, Morning to Evening | 703-646-2529 or 571-236-3529
Weekly Kirtan Diwans: Thursdays (7pm - 9pm) , Sundays (9:30am - 1pm)


WEBSITE DISCLAIMER NOTICE. read full details..
ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੋਟਿਸ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜੀ

website maintained by Sevadar: Manjit Singh ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ

-